For gudstjenester og øvrige arrangementer se kalenderen på forsiden.

 

 

September

  1.                 10.00                                   11. s. e. trin.                       Lene Crone Nielsen

  8.                 10.00                                   12. s. e. trin.                       Lisbeth Petersen

13.                 10.00                                   Kirkens fødselsdag           Anders Aastrup               

15.                 10.00                                   13. s. e. trin.                       Lene Crone Nielsen         

22.                 10.00                                   Høstgudstjeneste              Lisbeth Petersen              

29.                 10.00                                   15. s. e. trin.                       Anders Aastrup               

Oktober

  2.                 17.00                                   Spaghettigudstjeneste     Anders Aastrup

  6.                 10.00                                   16. s. e. trin.                       Lisbeth Petersen

13.                 10.00                                   17. s. e. trin.                       Lisbeth Petersen              

20.                 10.00                                   18. s. e. trin.                       Anders Aastrup

27.                 10.00                                   19. s. e. trin.                       Anders Aastrup

31.                 19.00                                   Aftengudstjeneste            Lene Crone Nielsen