Beboere i Hjallese sogn, som har besvær med transporten til og fra Hjallese Kirke, kan, gratis, rekvirere kirkebil til alle gudstjenester og sogneaftener.

Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til kirkekontoret, tlf. 66 15 25 20, senest fredag kl. 12.00.