Besøgstjeneste

Mange mennesker oplever i perioder af deres liv, at de savner nogen at være sammen med. Sygdom og dødsfald i familien og i vennekredsen efterlader både savn og tomhed, og netværket bliver efterhånden begrænset.

Dalum og Hjallese Kirker har derfor i fællesskab oprettet en besøgstjeneste, hvor frivillige besøgsvenner stiller sig til rådighed for mennesker, der har brug for besøg.

Besøgstjenesten udgøres af præster og frivillige koordinatorer fra de to sogne.

Koordinatorerne etabler kontakten mellem besøgsvennen og den, der ønsker at modtage besøg (besøgsværten).

Besøgsvennen og besøgsværten aftaler, hvor ofte besøgsvennen skal komme på besøg (ugentligt eller hver 14. dag.) De aftaler hvor det skal foregå, typisk vil det være samtale, højtlæsning, hjælp til at skrive et brev/e-mail, gåture, eller ledsage værten til et møde eller arrangement. En besøgsven må ikke påtage sig opgaver, der henhører under kommunens sundhedspersonale.

Ønsker du at vide mere, ønsker du selv en besøgsven, eller kender du nogen, der kunne have glæde af en, så tøv ikke med at kontakte en af Hjallese Kirkers præster.

Har du selv lyst til at blive besøgsven, så kontakt Jytte Laugesen på tlf. 6171 3229 eller Merete Færk Lønborg på tlf. 2857 2752 for yderligere oplysninger.