Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat af menighedsrådsmøde den 23. november 2022

 

Dagsorden

 

 

Beslutning/godkendelse/bemærkninger

   1. Velkomstsang

   DDS 84

   1. Godkendelse af dagsorden

   Godkendt

   1. Valg af:  - formand

   - næstformand

   - kirkeværge

   - kasserer

   - kontaktperson

   - underskriftsberettiget

   - bygningssagkyndig

   Til formand valgtes Kaj Oluf Jensen

   Til næstformand valgtes Bente Ladegaard Jakobsen

   Til kirkeværge valgtes Kaj Wegner Petersen

   Til kasserer valgtes Kaj Wegner Petersen

   Til kontaktperson valgtes Merete Færk Lønborg

   Til underskriftsberettiget valgtes Kaj Wegner Petersen

   Til bygningssagkyndig valgtes Erik Laugesen

   1. Økonomi:

   Forbrug er 5% højere end budgetteret.

   5.   Lukket møde: (når aktuelt)

   Se under kontaktperson

   6.   Skrivelser og efterretningssager

   - Bispevalg: Der er 4 kandidater. Man kan se omtale af kandidaterne på Fyens Stifts hjemmeside. Kandidatmøde i Svendborg den 29.11. i SG Hallen og den 6.12. i Odense i Odense Congres Center. Bispevalget sættes på dagsorden igen til mødet i januar.

   - Nytårskur og afsked for biskoppen den 19. januar. Fælles tilmelding. Tilmeld hos kirkekontoret.

   7.   Nyt fra forretningsudvalget

            

   - Udlån af kirke til Dalum Kirkes konfirmationer i 2023: 14/4 – 21/4 -28/4 og 5/5 blev godkendt sidste møde den 26. oktober 2023. Dalum Kirke forventes at være lukket for renovering på tidspunktet for konfirmationerne.

   - Forslag om kirkebil til gudstjenester og sogneaftener til sognebåndsløsere i Odenseområdet. Forslaget godkendt med en prøveperiode på et år.

   - Evt. ekstra afløser for kirkedegn. Kaj Oluf Jensen og Bente Ladegaard Jakobsen træder til, når der er behov for det.

   Henning Grøn går kl. 16.55.

   Evt. behov for kirketjenerafløser. Niels Jørgen Olsen træder til i nødstilfælde.

   - Menighedsrådsmøde den 31. maj 2023 flyttes til den 24. maj 2023.

   8.    Nyt fra præsterne

   - Juleafslutninger for børneinstitutioner og skoler i december. Der er tilbud om afhentning med bus til dem, der bor længst væk.

   - Adventssangaften den 24. november.

   - Over 100 konfirmander i år fordelt på 8 hold.

   - Mange kirkelige handlinger i øjeblikket.

   9.    Nyt fra:

   - økonomiudvalg

   - Intet at berette.

   - kontaktperson

   - Menighedsrådets forslag om møde/kursus omkring samarbejde. Medarbejderne er meget positivt indstillet overfor det, men foreslår møde/kursus med deltagelse af både medarbejdere og menighedsråd. Der arbejdes videre med forslaget. Medarbejderne finder en dato, hvor alle kan komme.

   - Lukket møde.

   - kirke- og præstegårdsudvalg

   - Efter præstegårdssyn er der foretaget stubfræsning i haven.

   - Fugt i kælderen. Forslag fra håndværker om ventilator, der skal afhjælpe problemet. Arbejdet sættes i gang med det samme.

          - kommunikationsudvalg

   - Intet at berette.

   - aktivitetsudvalg

   - 1. søndag i advent er der julekringle til kirkekaffen.

   - Julefrokost den 11.12. Der er tilmelding.

   - Møde i aktivitetsudvalget den 29. november kl. 15.00.

   - Kirsten Oldmark-Hansen går kl. 18.00.

   - visionsudvalg

   - Intet at berette.

   10.    Siden sidst, herunder nyt fra medlemmerne

   - Forslag om at sende sms påmindelse til kaffelistens brugere. Godkendt. Jytte Laugesen sørger for at sende sms’er ud

   11. Eventuelt

   - Intet at berette.

   12. Afslutningssang 

   DDS 74