Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat af menighedsrådsmøde

 

Dagsorden

 

 

Beslutning/godkendelse/bemærkninger

 1. Velkomstsang

DDS 747.

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 1. Økonomi

Godkendelse af regnskab 2. kvartal. Kvartalsregnskab godkendt.

 1. Lukket møde (når aktuelt)

Lukket møde afholdt.

 1. Skrivelser og efterretningssager

-Flere Ukrainere har deltaget i vores højmesser og efterfølgende kaffe. Madonna i perler - gave fra en.

-Budgetsamråd 1/9. Kaj Wegner og Kaj Jensen deltager.

-Landemode lørdag den 24/9. Tilmelding inden 10. september. Ulla sørger for samlet tilmelding.

-Skrivelse fra menighedsrådsforening vedr. bispevalg. Der foreligger endnu ikke datoer for valgmøder.

 1. Nyt fra forretningsudvalget

-Forslag til datoer for kommende menighedsrådsmøder 2023: 18/1, 8/2, 29/3, 26/4 og 31/5. Godkendt.

-Stina Hansen ønsker at udtræde af menighedsrådet. Fritz Rasmussen indtræder i rådet i stedet for Stina.

 1. Nyt fra præsterne

-Konfirmanderne starter op i den kommende tid. Der bliver 8 hold i år.

-Skoleprojekt i september. Provstiet har bevilget et fast beløb til projekterne fremover.

 1. Nyt fra udvalgene:

 

 1. Økonomiudvalget

Ikke noget at berette.

 1. Kontaktperson

Ikke noget at berette.

 1. Kirke- og præstegårdsudvalg

Ikke noget at berette.

 1. Kommunikationsudvalg

Deadline for indlæg til næste kirkeblad er 1. september.

 1. Aktivitetsudvalg

Næste møde er 6. september.

 1. Kollektudvalget

Godkendelse af kollektplan 2023. Godkendt.

 1. Siden sidst, herunder

nyt fra medlemmerne

-Merete Lønborg træder til i arbejdet med Samvirkende Menighedsplejer i stedet for Stina Hansen.

- Ros til de rytmiske kors koncert 15. juni.

 1. Eventuelt

-Kan/skal vi gøre mere for Ukrainerne? Vi skal være opmærksomme på at få dem til at føle sig velkomne i kirken og invitere dem til kirkekaffen.

-Skal vi gøre noget ud af kirkens 40-års jubilæum 2023? Aktivitetsudvalget tager fat i det.

- I forbindelse med arrangementer efter gudstjenester afventes præstens tilstedeværelse, inden man begynder at tage mad/spise. Eventuelt synges der også en sang.

 1. Afslutningssang

DDS 784

 

Mødet slutter: kl. 18.10.

Næste menighedsrådsmøde: onsdag den 14. september kl.16 – 18. Mødepligt!

Næste FU-møde: tirsdag den 6. september kl. 10.