Skema til ansøgning om julehjælp fra Frimurerlogen i Odense kan rekvireres fra Hjallese Kirkekontor, Hjallesegade 25. Telefon 6615 2520. Mail: hjallese.sogn@km.dk

Betingelserne for at søge kan ses nedenfor.

 

Kære medborger.

Frimurerlogen i Odense har som en del af foreningen JULEUDDELINGEN af 1867

fået mulighed for at uddele et antal julepakker..

Hvis du/I har behov for en sådan pakke, beder vi dig/jer sende denne ansøgning

Senest søndag den 17. november til

FRIMURERLOGEN

Albanigade 16, 5000 Odense C

(mrk. Juleuddelingen) enten med posten eller på e-mail: jul@mariatdth.dk

Vi beder om en kort begrundelse for at komme i betragtning, evt. om sygdom eller andet ligger til grund for ønske om

hjælp gennem nævnte julepakke.

Bevilges du en julepakke, vil du få tilsendt en SMS besked om hvornår den kan afhentes.

Hvis du er svært gangbesværet kan du få pakken bragt ud, men kun lørdag den 14. december,

du skal være hjemme i tidsrummet 11.00 til 13.00

(husk at anføre dit mobilnummer tydeligt i skemaet herunder)

Venlige hilsener på Frimurerlogens vegne

Juleuddelingen af 1867

JULEUDDELINGEN AF 1867

DEN DANSKE FRIMURERORDEN

Albanigade 16, 5000 Odense C

2019

I henhold til Persondataloven, slettes alle indsamlede informationer straks efter uddelingsdatoen.

Navn:.....................................................................................................................

Adresse:.................................................................................................................

Postnr................... By:............................................................ Mobil nr.

Antal medlemmer i familien: voksne:........... Hjemmeboende børn:...........

Ønsker udbringning:………….. Begrundelse for udbringning:…………..................................................

Kort begrundelse for ansøgning:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________

Underskrift:

BRUG TYDELIGE BLOKBOGSTAVER

ANFØR DIT MOBILNUMMER TYDELIGT - VI GIVER DIG BESKED PR. SMS