Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Dagsorden for menighedsrådsmøde

 

Onsdag den 24. november 2021 kl. 16.00 til 18.00

 

 

 

Dagsordenspunkt

Beslutning/godkendelse/bemærkninger

  1. Velkomstsang

 

  1. Godkendelse af dagsorden

 

  1. Valg af:  - formand

- næstformand

- kirkeværge

- kasserer

- kontaktperson

- underskriftsberettiget

- bygningssagkyndig

 

  1. Økonomi:

 

5.   Lukket møde:( når aktuelt)     

 

6.   Skrivelser og efterretningssager

 

7.   Nyt fra forretningsudvalget

         

Coronapas til julegudstjenester. Evt. 12 frivillige

Kirketjeners opgave ved Kaffebryggerholdet

Oprydning efter lokaleudlån

Oprydning efter kor

8.    Nyt fra præsterne

 

9.    Nyt fra:

- økonomiudvalg

 

- kontaktperson

 

- kirke- og præstegårdsudvalg

 

       - kommunikationsudvalg

 

- aktivitetsudvalg

 

- visionsudvalg

 

10.    Siden sidst, herunder nyt fra medlemmerne

 

11. Eventuelt

 

12. Afslutningssang 

 

Næste menighedsrådsmøde:12 januar 2022 kl. 16. Næste FU møde tirsdag den 4. januar kl. 10