Dagsorden for menighedsrådsmøde

onsdag d. 27. maj 2020 kl. 16.00

Dagsordenspunkt

Beslutning/godkendelse/bemærkninger

  1. Velkomstsang

Udgår på grund af Covid 19.

  1. Godkendelse af dagsorden

 

  1. Økonomi:

 

Budget 2021.

4.   Lukket møde: (når aktuelt)     

 

5.   Skrivelser og efterretningssager

Provstesyn den 9. september kl. 12.30.

6.   Nyt fra forretningsudvalget

         

Forslag til kommende rådsmøder: 26/8, 30/9, 28/10 og 25/11.

Orienteringsmøde forud for menighedsrådsvalget.

7.    Nyt fra præsterne

 

8.    Nyt fra:

- økonomiudvalg

 

- kontaktperson

 

- kirke- og præstegårdsudvalg

 

       - kommunikationsudvalg

 

- aktivitetsudvalg

 

- visionsudvalg

 

       - Valg  

 

       - Ansættelsesudvalg

 

       9. Påvirkning af Corona

Friluftsgudstjeneste

Udflugt

Konfirmationer

Skoleprojekt m.fl.

10.    Siden sidst, herunder nyt fra medlemmerne

 

11. Eventuelt

 

12. Afslutningssang 

Udgår på grund af Covid 19

 

Næste menighedsrådsmøde: 26. august 2020 kl. 16.00

Næste FU møde: tirsdag den 18. august kl. 16.00