Dagsorden for menighedsrådsmøde

onsdag d. 22. maj 2019 kl. 16.00

 

Dagsordenspunkt

Beslutning/godkendelse/bemærkninger

  1. Velkomstsang

 

  1. Godkendelse af dagsorden

 

  1. Økonomi:

 

Forslag til budget 2020 (Deadline 15. juni)

Budgetsamråd 10. maj

4.   Lukket møde: (når aktuelt)     

 

5.   Skrivelser og efterretningssager

Karen Frendø Ebbesen nyt embede 1. august

Danske lægers vaccinationsservice ønsker lokale 2/10 kl. 9 - 12

6.   Nyt fra forretningsudvalget         

Lokalhistorisk forening låner lokaler 24. oktober

Seniorkordegnene kan låne lokale 23/9 eller 7/10

Eftermiddagsklubben kan få en B nøgle

 

7.    Nyt fra præsterne

 

8.    Nyt fra:

- økonomiudvalg

 

- kontaktperson

 

- kirke- og præstegårdsudvalg

Brug af kælderlokalet.

       - kommunikationsudvalg

 

- aktivitetsudvalg

 

- visionsudvalg

Hjælp til børnekor.

 

10.    Siden sidst, herunder nyt fra medlemmerne

 

11. Eventuelt

 

12. Afslutningssang 

 

 

Næste menighedsrådsmøde: onsdag den 28. august kl. 16.00

 

Næste FU møde: tirsdag den 13. august kl. 15.45