Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Dagsorden for menighedsrådsmøde

 

 

onsdag d. 18. maj 2022 kl. 16.00 – 18.00

Dagsordenspunkt

Beslutning/godkendelse/bemærkninger

   1. Velkomst

    

   1. Godkendelse af dagsorden

    

   1. Økonomi

   Godkendelse af 1. kvartalsrapport

   1. Lukket møde (når aktuelt)

    

   1. Skrivelser og efterretningssager

   Region Syddanmark vedr. forurening

   1. Folder om børn og fotografering

    

   1. Nyt fra forretningsudvalget

   Forslag til datoer for kommende menighedsrådsmøder: 31/8, 14/9, 26/10 og 23/11.

   Personaleudflugt

   Gudstjeneste for ukrainske flygtninge.

   1. Nyt fra præsterne

    

   1. Nyvalg af bygningssagkyndig

    

   1. Nyt fra udvalgene:

    

   1. Økonomiudvalget

   Ønsker til budget 2023 inden 15 juni.

   1. Kontaktperson

    

   1. Kirke- og præstegårdsudvalg

    

   1. Kommunikationsudvalg

    

   1. Aktivitetsudvalg

    

   1. Visionsudvalg

   Fortsat drøftelse af aktiviteter og prioriteter 2022 og frem.

   1. Siden sidst, herunder

   nyt fra medlemmerne

    

   1. Eventuelt

    

   1. Afslutning

    

    

   Næste menighedsrådsmøde: onsdag den 31. august kl.16.00.

   Næste FU-møde: tirsdag den 23. august kl.10.00.