Dagsorden for menighedsrådsmøde

 

 

onsdag d. 30.september 2020 kl. 16.00

 

Dagsordenspunkt

Beslutning/godkendelse/bemærkninger

  1. Velkomst

 

  1. Godkendelse af dagsorden

 

  1.  

Endelig godkendelse af årsregnskab 2019.

 

4. Lukket møde (når aktuelt)      

 

5.   Skrivelser og efterretningssager

Se vedhæftede bilag

Nyhedsbrev fra biskoppen.

 

6. Nyt fra forretningsudvalget

Pladsmangel ved gudstjenester.

Kirkebetjening til julens gudstjenester.

Behov for kontor til kirke- og kulturmedarbejder.

7.    Nyt fra præsterne

 

8.    Nyt fra:

- økonomiudvalg

Referat fra budgetsamrådet.

- kontaktperson

 

- kirke- og præstegårdsudvalg

Provstesyn.

Belysning i våbenhus.

       - kommunikationsudvalg

Jim Lyngvild udstilling. Kontakt.

- aktivitetsudvalg

 

- visionsudvalg

 

- kirke- og kulturmedarbejder

Oplæg til kommunikationspolitik.

 

9. Evaluering af valgforsamling

 

10.    Siden sidst, herunder nyt fra medlemmerne

 

11. Eventuelt

 

12. Afslutning

 

 

Næste menighedsrådsmøde: onsdag 28. oktober 2020 kl. 16.00.

 

Næste FU møde: tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 15.45.