Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat af menighedsrådsmøde

 

 

 onsdag den 24. november 2021

 

 

 

 

Beslutning/godkendelse/bemærkninger

        

Dagsordenspunkt

Beslutning/godkendelse/bemærkninger

  1. Velkomstsang

DDS 74

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

  1. Valg af:  - formand

- næstformand

- kirkeværge

- kasserer

- kontaktperson

- underskriftsberettiget

                           

- bygningssagkyndig

Til formand valgtes Kaj Oluf Jensen

Til næstformand valgtes Bente Ladegaard Jakobsen

Til kirkeværge valgtes Kaj Wegner Petersen

Til kasserer valgtes Kaj Wegner Petersen

Til kontaktperson valgtes Merete Færk Lønborg

Til underskriftsberettiget valgtes Kaj Wegner Petersen og formand

Til bygningssagkyndig valgtes Erik Laugesen.

  1. Økonomi:

Gennemgang af økonomien i skole-kirke-kulturprojektet. Der er brugt mindre i år end budgetteret. Overskuddet overgår til de frie midler.

Generelt mindre forbrug ved udgangen af oktober end budgetteret.

5.   Lukket møde:( når aktuelt)     

 

6.   Skrivelser og efterretningssager

Tilbud fra Kirkefondet om at blive vejkirke. Ikke interessant for os for nuværende.

7.   Nyt fra forretningsudvalget

         

- Coronapas til julegudstjenester: I forbindelse med annoncering af julens gudstjenester gøres opmærksom på krav om Corona pas.

- Frivillige til tjek af Corona pas juleaften:

Kl. 13.00 Gudrun Wegner, Merete Lønborg, Ingrid Larsen, Bente Jakobsen.

Kl. 14.30 Gudrun Wegner, Merete Lønborg, Anna og Jan Hoffmann.

Kl. 16.00 Gudrun og Kaj Wegner, Anna og Jan Hoffmann.

- Det besluttedes at bede om Corona pas fra kirkens ansatte.

- Kirketjeners opgave ved Kaffebryggerholdet: Hvis der ikke møder en kaffebrygger ind, er der ikke kirkekaffe den dag. Kirketjener giver besked til præsten, så det kan annonceres fra prædikestolen under meddelelser, at der ikke er kirkekaffe.

- Oprydning efter lokaleudlån: Det indskærpes, at der skal været ryddet op, når man forlader kirkens lokaler.

- Kirkeudvalget undersøger muligheden for, at opvaskemaskinen kan komme til at køre hurtigere.

- Oprydning efter kor: Kontaktpersonen tager det op med personalet.

8.    Nyt fra præsterne

- Julegudstjenester for børn. Der er tilmeldt 31 børn og 9 voksne til den 8. december og 92 børn og 16 voksne til den 14. december.

- Julegudstjenester for skolerne er den 21. december.

9.    Nyt fra:

- økonomiudvalg

Intet at berette.

- kontaktperson

Genopfriskning af førstehjælpskursus er fastlagt til den 11. januar fra kl. 9.00 til 13.00.

- kirke- og præstegårdsudvalg

- I uge 49 kommer de nye dørkarme til dørene i menighedssalen. I uge 50 kommer den ny hoveddør.

- Tilbud modtaget fra tømrer på skab ved konfirmandstuerne.

- Tilbud modtaget på hjørnevindue ved indgangen udskiftes.

- Der sættes vindue i dør i våbenhuset (ud mod tårnet).

- Maling af døre og vægge i køkken og på toiletter sættes i gang snarest.

- Nye skabe og bordplader på kirketjenerkontoret. Kirketjener undersøger mulighederne.

- Træværket i gården udskiftes i 2022.

- Foråret 2023 males kontorerne.

- Menighedssal males i 2023.

- Kaj Jensen har haft kontakt med kunstneren, Agnete Brittasius, angående revner i de 3 figurer ud mod vejen. Hun undersøger mulighederne for at få udbedret skaderne.

       - kommunikationsudvalg

Deadline for indlæg til næste kirkeblad er tirsdag den 11. januar.

- aktivitetsudvalg

-

- visionsudvalg

-

10.    Siden sidst, herunder nyt fra medlemmerne

-

11. Eventuelt

-

12. Afslutningssang 

DDS 733

 

Mødet sluttede kl. 18.05

 

Næste menighedsrådsmøde:  onsdag 12 januar 2022 kl. 16.00

Næste FU møde:  tirsdag den 4. januar kl. 10.00