Referat af menighedsrådsmøde

onsdag d. 27. maj 2020 kl. 16.00

 

Tilstede:

Kaj Oluf Jensen, Bente Ladegaard Jakobsen, Kaj Wegner Petersen, Merete Færk Lønborg, Ernst Villy Andersen, Gudrun Wegner Petersen, Jytte Ravn Laugesen, Irene Quist Andersen, Erik Klint, Ingrid Kallehauge Larsen, Kurt Vestergaard, Henning Grøn, Anders Aastrup, Lisbeth Petersen.

 

Dagsordenspunkt

Beslutning/godkendelse/bemærkninger

  1. Velkomstsang

Udgår på grund af Covid 19.

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

  1. Økonomi:

 

- Der er ikke brugt mange penge indtil dato. Grundet Corona krisen har vi ikke kunnet afholde arrangementer og planlagte aktiviteter indenfor bl.a. skole- og kirkesamarbejdet.

- Foreløbigt budget 2021 indsendes til provstiudvalget med nedenstående ønsker. (se under kirke- og præstegårdsudvalget).

4.   Lukket møde: (når aktuelt)     

 

5.   Skrivelser og efterretningssager

- Provstesyn den 9. september kl. 12.30. Alle rådsmedlemmer kan være med til kirkesynet, men ikke til syn af præstegården.

6.   Nyt fra forretningsudvalget

         

- Forslag til kommende rådsmøder: 26/8, 30/9, 28/10 og 25/11. Godkendt.

- Der afholdes ekstraordinært menighedsrådsmøde den 29. juli, hvis situationen omkring menighedsrådsvalget ikke ændres.

 - Klokkeringning. På opfordring fra biskoppen har vi ringet kl. 17.00 på grund af Corona situationen. Vi går tilbage til de sædvanlige tider (kl. 8.00 og kl. 18.00).

- Anmodning om videooptagelse i forbindelse med konfirmationerne. Menighedsrådet giver tilladelse til at filme selve konfirmationshandlingen af egen konfirmand til privat brug. Ingen streaming.

- Evaluering af musikgudstjenester. Mulighed for at eksperimentere til frilufts- og adventsgudstjenesten.

7.    Nyt fra præsterne

- Information om konfirmationerne:

Dalumskolens elever konfirmeres den 6. juni kl. 11.00 – kl. 13.00 og kl. 15.00 og den 3. oktober kl. 11.00 og evt. kl. 13.00.

Lilleskolens elever konfirmeres den 13. juni kl. 11.00 og den 27. september kl. 11.00.

Hjalleseskolens elever konfirmeres den 20. juni kl. 10.00 – kl. 12.00 og kl. 14.00 og den 4. oktober eventuelt kl. 10.00.

Gavevagter: Jytte Laugesen er gavevagt den 6. juni. Erik Klint er gavevagt den 13. juni. Gudrun Wegner er gavevagt den 20. juni

- Youtube gudstjenester.

- Møde med Tine Skau vedrørende skoleprojekt.

- Familiegudstjenester i september i forbindelse med skoleprojekt.

8.    Nyt fra:

- økonomiudvalg

Intet at berette.

- kontaktperson

Intet at berette.

- kirke- og præstegårdsudvalg

- Vi har indhentet tilbud fra Marcussen & Søn på udskiftning af tangenter på orgelet: kr. 53.875. Godkendt.

- Vi ønsker ny alterdug. Der indhentes tilbud.

- Der søges om kr. 40.000 til ny alterkalk. Den kalk, vi har, er vanskelig at hælde af. Aktivitetsudvalg undersøger mulighederne.

- Lisbeth Petersen har fået malet kontor. Stuerne kommer senere på sommeren.

       - kommunikationsudvalg

Reduceret kirkeblad er under udarbejdelse. Materiale skal sendes til opsætning den 2. juni.

- aktivitetsudvalg

Udvalget har holdt møde:

- Fredagscafeen flyttes op i konfirmandstuerne.

- Sogneudflugten fredag den 21. august gennemføres, afhængig af de officielle udmeldinger. Der tages eventuelt 2 busser i brug, hvis vi får 50 tilmeldinger.

- Kirkefrokosten den 19. juli bliver samtidig markering af Karl Schous 50-års fødselsdag.

- Sogneaften den 5. november.

- Vi håber at kunne afholde adventssangaften i november.

- Studietur for menighedsråd og medarbejdere. Medarbejderne skal komme med forslag.

- visionsudvalg

 

       - Valg  

Menighedsrådet sender en opbakning til Landsforeningen af Menighedsråd om at udskyde valget til 2021.

       - Ansættelsesudvalg

Udvalget har haft møde vedr. KK-medarbejder. Der er modtaget 94 ansøgninger. Der er udtaget 8 ansøgere til samtale den 23. og 24. juni og 3 er på standby. Ansættelse pr. 1. august.

       9. Påvirkning af Corona

- Friluftsgudstjeneste gennemføres, hvis omstændighederne tillader det.

- Udflugt. Se under aktivitetsudvalget.

- Konfirmationer. Se under nyt fra præsterne.

- Skoleprojekt m.fl. Se under nyt fra præsterne

- Kirkekaffen laves indtil videre af kirketjeneren.

- Nadver: Der arbejdes med at finde en sikker fremgangsmåde.

10.    Siden sidst, herunder nyt fra medlemmerne

- Der har været møde i besøgstjenesten. Man begynder så småt sine aktiviteter igen. Der opfordres til at en ny præst kan engagere sig i besøgstjenesten.

- Samvirkende Menighedsplejer indkalder til årsmøde for repræsentanter fra kirkerne.

- Førstehjælp: Opfølgende kursus skulle have været i år. Men skubbes til 2021.

- Menighedsrådsbladet har udsendt en bog om foreningens historie, som er ret interessant.

11. Eventuelt

Et samlet menighedsråd tilslutter sig, at menighedsrådsvalget udskydes til 2021.

12. Afslutningssang 

Udgår på grund af Covid 19.

 

Mødet slutter kl. 18.25

Næste menighedsrådsmøde: 26. august 2020 kl. 16.00

Næste FU møde: tirsdag den 18. august kl. 16.00