Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat af menighedsrådsmøde

 

 

 onsdag den 15. september 2021

 

 

 

 

Tilstede: Kaj Oluf Jensen, Kaj Wegner Petersen, Gudrun Wegner Petersen, Jytte Ravn Laugesen, Ernst Villy Andersen, Ingrid Kallehauge Larsen, Lisbeth Hoffmann Petersen, Henning Grøn, Merete Færk Lønborg, Bente Ladegaard Jakobsen, Kirsten Oldmark-Hansen, Karina Mogensen Aallmann.

 

Afbud: Niels Jørgen Olesen, Stina Pauline Kerstine Hansen, Anders Aastrup.

 

Suppleanter: Fritz Thue Rasmussen, Jacob Styker Hemberg.

 

 

 

Dagsorden

 

 

Beslutning/godkendelse/bemærkninger

          Velkomstsang

DDS 731

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 1. Økonomi

Endelig godkendelse af regnskab 2020, revisors påtegning og revisionsprotokollat. Godkendt.

 1. Lukket møde (når aktuelt)

 

 1. Skrivelser og efterretningssager

-Inspirationsdag for menighedsråd (se bilag). Taget til efterretning.

-Referat fra budgetsamråd (se bilag).

-Besøg af arbejdstilsynet indenfor det næste år.

-Tilbud fra kirke.dk om abonnement til så mange medarbejdere, der vil have det. Pris 3700 kr.

-Landemode den 25. september.

 1. Nyt fra forretningsudvalget

Fast bordopstilling i konfirmandlokalerne.

Datoer for kommende menighedsrådsmøder: 12. januar, 9. februar, 23. marts (mødepligt), 20. april, 18. maj. Alle møder kl. 16.00 til 18.00.

 1. Lån af lokaler

75+ ønsker at låne lokaler. De er velkomne, hvis de kan komme mandag formiddag.

 1. Lokaler til Krea – socialt samvær.

Udsat til næste møde.

 1. Nyt fra præsterne

-Karina Aallmann er tilbage fra studieorlov.

-Lilleskolens konfirmander er startet i dag med 20 ny konfirmander.

-Sidste års konfirmander konfirmeres den 25. september.

-8 ud af 9 hold konfirmander er konfirmeret.

-Dalumskolens nye konfirmander er også startet.

-Næste år vil vi få en større gruppe specialbørn.

-Skoleprojektet løber af stablen i uge 38 og 39.

-Orientering om teologisk konference i København, hvor Lisbeth Petersen deltog.

 1. Nyt fra udvalgene:

 

 1. Økonomiudvalget

-Orientering om driftsramme for næste år. Lønninger stiger med 0,9%.

-Der indkaldes snarest til budgetfordelingsmøde.

 1. Kontaktperson

-Personalemøde er afholdt.

-Førstehjælpskursus – forslag om genopfriskningskursus tirsdag den 11. januar 2022.

 1. Kirke- og præstegårdsudvalg

-Der er indhentet tilbud på automatisering af hoveddør.

-Der sættes nye vinduer i menighedssalen, arbejdet påbegyndes 5. oktober.

-Vi har afholdt kirkesyn. Der er udarbejdet en liste over ting, der skal laves.

-Der skal en konsulent til at se på figurerne udenfor kirken, som begynder at revne.

 1. Kommunikationsudvalg

Intet at berette.

 1. Aktivitetsudvalg

-Doris Ottesen kom den 28. oktober til sogneaftenen i stedet for Gabriella Dahm. Emnet er hjemlængsel.

-Høstgudstjeneste og spisning den 19. september er på plads.

 1. Kollektudvalget

Intet at berette.

 1. Siden sidst, herunder

nyt fra medlemmerne

-Henvendelse fra sognebarn om forslag til arrangementer. (Busborg, Tudvad, Lissner).

-Samvirkende Menighedsplejer starter op med forskellige kurser/arrangementer rundt om i landet. Vores repræsentant deltager i relevante møder.

-Besøgstjenesten er i vækst.

-Himmelske Dage afholdes i Roskilde den 26. til 29. maj 2022. Forslag om samlet tur for menighedsrådet.

 1. Eventuelt

 

 1. Afslutningssang

DDS 786

 

Mødet slutter kl. 17.55

Næste menighedsrådsmøde: onsdag den 27. oktober kl.16 - 18

Næste FU-møde: tirsdag den 19. oktober kl. 15.45.