Torsdag d. 26. november 2020, kl. 19:30

I år er det ikke muligt at afholde vores sædvanlige adventssangaften med sang, gløgg og æbleskiver. I stedet for bliver der koncert med kirkens organist, Svetlana Prip, og en eller to andre musikere. Traditionen med, at en af kirkens præster læser en historie, bibeholdes. Tilmelding ikke nødvendig.

Adventsaften / Julekoncert
Sted Hjallesegade 25, 5260 Odense S