Søndag d. 9. august 2020, Kl. 11:00 til kl. 14:00

Program:

Kl. 10.00                        Gudstjeneste ved sognepræst Lisbeth Petersen.

Kl. 11.00-12.00              Frokost i konfirmandstuerne.

Kl. 12.00-14.00              Møde i menighedssalen

1. Velkomst ved menighedsrådsformand Kaj Jensen.

2. Valg af dirigent.

3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode.

4.  Orientering om det kommende menighedsråds opgaver.

5.  Ideer til det kommende menighedsråd og debat.

6. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.

Kaffe

7. Orientering om datoer og regler for opstilling, valgforsamling og muligheden for at udløse afstemningsvalg.

8. Orientering om antallet af kandidater og suppleanter, der skal vælges.

9. Nuværende medlemmer fortæller om deres erfaring med menighedsrådsarbejdet.

Tilmelding er ikke nødvendig. Det er gratis at deltage.

Alle er velkomne.