Torsdag d. 23. januar 2020, Kl. 17:00 til kl. 22:00

Program:

Foredrag: om romanen Knacker og filmen "I Krig og Kærlighed" ved lektor og forfatter Karsten Skov.

Pause og spisning

Film: "I Krig og Kærlighed"

Pris: kr. 100 for foredrag, spisning og film.

Tilmelding til kirkekontoret senest fredag den 17. januar på telefon 6615 2520 eller e-mail: hjallese.sogn@km.dk

Se nærmere beskrivelse i Sognenyt.